Senin, 06 Juli 2009

Kabandang Ku Kuda Lumping

Munggaran maca tulisan Ahmad Bakri, nyaeta buku nu judulna “Kabandang Ku kuda Lumping” ieu. Aya ku nikmat ngilo aksara, ngaitkeun hiji kalimat ka kalimat saterusna. Ngageuleuyeur taya nu ngagokan. Estuning lancar. Ti mimiti paguneman bubuka, enya peguneman, lantaran saprak aksara kahiji nepi sababaraha lambar, eusina estuning ngan ukur paguneman taya deskripsi pangarang saeutik-eutik acan. Tapi, paguneman nu aya bisa ngawakilan jeung nerangkeun tempat, wanci, karakter jeung background carita sagemblengna. Ahh … pokona mah ceuk kuring ge nikmat pisan maca tulisan Ahmad Bakri.

Ti harita, kuring ngarasa perlu nyukcruk tulisan-tulisan Ahmad Bakri. Disebut nyukcruk teh, teu siga jalma professional nu dalit kana sastra sunda neangan manuskrip. Teu kaasup kitu kuring mah. Estuning ngumpulkeun tulisan anjeunna nu lolobana aya dina bentuk carpon keur kaperluan koleksi perpustakaan MTsN Garut, tempat kuring gawe, sakaligus nedunan kahayang diri kana bacaan-bacaan sunda.

Alhamdulillah aya sababaraha hiji buku diantarana kumpulan carpon “Dukun Lepus” nu ngamuat puluhan carpon karya Ahmad Bakri. Atuh kaubaran tah kapanasaran teh. Dina eta buku diuningakeun perjalanan karir Ahmad Bakri. Anjeunna guru nu rajin nulis buku, utamana carpon. Salian ti kaasup pangarang produktif, Ahmad Bakri kungsi meunang jujuluk pangarang favorit dumasar kana hasil angket majalah Mangle dina taun 80-an. Teu salah, ning, penilaian kuring teh. Buku “Kabandang Ku Kuda Lumping” jadi carpon nu unggul dina lomba penulisan carpon dina tahun 1968 nu diayakeun ku IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Cabang Jawa Barat. . Bareng jeung 3 carpon lianna karya Ahmad Bakri nyaeta : Payung Butut, Rajapati di Pananjung jeung Nu Sengit Dipulang Asih. Opat naskah eta jadi unggulan dina opat widang bacaan ! Masing-masing keur bacaan umum, dewasa, barudak jeung rumaja.

Kahayang kuring mah, tulisan-tulisan karya sastrawan Sunda saperti Ahmad Bakri teh dibaca oge ku barudak kiwari. Sangkan barudak apal jeung deukeut kana basa jeung budaya sunda.

Kabandang Ku Kuda Lumping, ku kuring dijadikeun bacaan munggaran anu dikenalkeun ka barudak, sabab teu susah maca jeung ngamaknaannana. Saterusna mah barudak bisa milih bacaan sejen anu geus nyampak dina rak, kayaning Dina Kalangkang Panjara, Sudagar Batik, jste.

6 komentar:

 1. Ass. wr.wb. ... duh asa resep maosna bu guru... Saung Web ngahaturkeun wilujeng tepang ..

  BalasHapus
 2. bahasa apa sih mba??saya gak ngerti..:)
  salam kenal ya..

  BalasHapus
 3. Rahmat Surur

  Assalamu'alaikum wr. wb.

  ASA KU WARAAS, SAUPAMI EMUT KANA LALAMPAHAN
  NALIKA LALAMPAHAN KA ALAM KA TUKANG.
  KADANG GUMUJENG NYALIRA, ...
  KADANG ASA HAYANG NGANJANG KA ALAM KA TUKANG
  NGAN SIGANA PAMOHALAN
  AYEUNA GEUS MASANA KIEU
  KARESEP TINGGAL KARESEP
  RAS KU NINGALI KANA PANGADEG
  BAHEULA MAH WAOS GE BERES,
  AYEUNA KAREHOL; TEU MERES.
  BAHEULA MAH BUUK GE HIDEUNG,
  AYEUNA MAH GEUS CETUK KU HUIS.
  BAHEULA MAH KANA KADAHARAN GE, BRUS BRES,
  AYEUNA MAH PILIHAN.

  NGAN ARI PAMILIH MAH,
  SOK AYA WAE.

  SIM KURING, MANAWI TEU LEPAT,
  ASA TEU KANTOS KABANDANG KU KUDA LUMPING MAH.

  SAKATERANG;
  ARI KUDA LUMPING MAH
  ETA SOK, KALANA KAKEUNAAN KU PASIFATAN; NU TEU TENANG - TEU SADAR -
  TEU EMUT DI BUMI ALAM - TEU APAL LILINGERAN ...

  INGGIS KU BISI, REMPAN KU BEJA
  NGAHAJA SIM KURING MAH

  WIOS TEU KA BANDANG KU KUDA LUMPING GE
  NGAN DUKA PAMI KUDANA TIASA NAEK KANA LAMPING ...

  AH ... ULAH JANTEN EMUTAN BU !
  IEU MAH SIGANA
  KUDA LUMPING NA,
  KUDA LUMPING NU SANESNA.

  wassalam.
  Rahmat Surur
  Jl. Raya Cidatar 36-C, Desa Cidatar RT.06/07,
  Kec. Cisurupan, Kab. Garut, 44163

  BalasHapus
 4. aya nu terang web tempat download lagu eta teu????

  BalasHapus
 5. Sae pisan Teteh, winny mah teu tiasa nyerat ku basa Sunda kieu,kirang sagala rupina.:)

  BalasHapus
 6. keep sharing dan posting yg berkualitas gan :)

  BalasHapus